Oferta

Dobrze zaprojektowane i rozprowadzone instalacje można bezawaryjnie eksploatować wiele lat w poczuciu bezpieczeństwa. Nasza firma dba o to i wie, że każdy z potencjalnych inwestorów do tego dąży.

Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne

Instalacja elektryczna to podstawa każdego budynku. W domach jednorodzinnych układa się przewody bezpośrednio na ścianach lub w rurach instalacyjnych. W budynkach drewnianych czy też na strychach domów murowanych obowiązkowa jest instalacja w korytkach lub też rurach i puszkach hermetycznych. Instalacje w obiektach przemysłowych z reguły różnią się tym że instalacja rozprowadzana jest w korytach kablowych, rurach oraz bezpośrednio na ścianach czy sufitach. Nieodzownym elementem instalacji jest także tablica modułowa, którą wyposaża się a takie elementy jak: wyłączniki różnicowo-prądowe, zabezpieczenia przepięciowe, zabezpieczenia nadprądowe potocznie zwane "esami" oraz inne moduły automatyki które sterują instalacją. Swoją pracę opieramy na materiałach znanych i sprawdzonych firm także polskich, wspierając jednocześnie naszą rodzimą gospodarkę.

Instalacje elektryczne w peszlu Instalacje elektryczne w peszlu

Do instalacji elektrycznych może również zaliczyć instalacje oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego która jest nieodzowna w przypadku budynków użyteczności publicznej.

    Ważnym elementem instalacji zapieniającej bezpieczeństwo jego użytkownikom są połączenia wyrównawcze. Możemy je podzielić na:
  • główne szynę wyrównawczą montuje się w pomieszczenia najniżej usytuowanych w budynkach. Do niej przyłącza się takie obwody jak: uziemienia ochronne -neutralne, metalowe rury instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania czy tez gazu.
  • dodatkowe dodatkowe występują w takich pomieszczeniach gdzie jest zwiększone ryzyko wystąpienia pożaru i nie ma możliwości zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania po przekroczeniu dopuszczalnej wartości napięcia dotykowego.

Rozdzielnie Rozdzielnie

Elementem końcowym połączeń wyrównawczych jest uziemienie. Najlepiej jest wykorzystywać uziomy naturalne takie jak: zbrojenia fundamentowe budynków które łączy się bednarką do co najmniej dwóch wzdłużnych elementów zbrojenia poprzez spawanie.

Firma elektryczno budowlana MD BUD © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone  |  Projekt i wykonanie: Studio Kreatywni  
http://www.mdbud.com.pl