Oferta

Instalacja odgromowa Instalacja odgromowa

Nasze instalacje odgromowe montujemy z wysokiej jakości materiałów takich jak drut ocynkowany fi 6,7,8,10, drut aluminiowy fi 10 czy miedziany fi 8. System uchwytów gąsiorowych, obejm, klem felcowych i podsuw pozwala prowadzić drut po dachu by jak najmniej ingerować w jego naturalną konstrukcję

Na etapie konsultacji z Państwem, wybierzemy taki sposób wykonania instalacji odgromowej, aby nie oszpecić kosztownych pokryć ceramicznych. Instalacja ma być skuteczna i estetyczna, a przy okazji mało widoczna.

Instalacja odgromowa Instalacja odgromowa

  Przepisy nakazują by instalacja odgromowa była stosowana w:
 • budynkach mieszkalnych , które są szczególnie narażone na wyładowania
 • budynkach wolnostojących o wysokości od 15m i powierzchni ponad 500m2
 • budynkach wykonanych z materiałów łatwopalnych, czyli z pokryciami takimi jak np: gont lub trzcina

Ponadto ważna jest nie tylko wysokość czy powierzchnia ale i lokalizacja. Jeśli bowiem dom usytuowany został z dala od innych zabudowań, samotnie na otwartej przestrzeni lub na wzgórzu – koniecznie powinniśmy wyposażyć go w instalację odgromową. Pomimo że prawo budowlane nie nakłada na właścicieli małych domów obowiązku wyposażenia budynku w instalację odgromową, nie powinniśmy rezygnować z jej zamontowania.

  Decydując się na taką instalacje pamiętajmy o kilku ważnych zasadach:
 • Instalacja odgromowa powinna obejmować nie tylko szczyt dachu, ale całą jego konstrukcję (montuje się ją wzdłuż kalenicy i na bocznych krawędziach połaci dachowej).
 • Z instalacją należy połączyć wszystkie znajdujące się na dachu przedmioty wystające ponad jego powierzchnię – anteny, wierzchy i nasady kominowe, wywietrzniki itp.
 • Przewody odprowadzające (co najmniej 2), które zapewniają przepływ prądu w przypadku uderzenia piorunem, należy montować po przekątnej w narożnikach budynku.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to że, przepisy zezwalają na wykorzystanie pokrycia dachu z blachodachówki o grubości nie mniejszej niż 0,5 mm jako zwodu poziomego , lepiej jednak zdecydować się na zamontowanie instalacji odgromowej z zastosowaniem drutu. Silne uderzenie pioruna może spowodować wypalenie wkrętów i łączeń a to może prowadzić do konieczności wymiany poszycia i generować duże koszty.

Instalacja odgromowa

  Kolejnym elementem instalacji odgromowej jest jej część ziemna która może być w formie:
 • Uziomu otokowego - polega na wykonaniu wokół budynku wykopu w odległości około 1m od ściany na głębokość 0,6 : 0,7 metra, w którym należy ułożyć bednarkę . Następnie wszystkie zwody pionowe schodzące po ścianach budynku poprzez złącze kontrolno pomiarowe należy połączyć z wykonanym uziomem . Uziom otokowy najlepiej wykonać podczas prac budowlanych , kiedy posesja wokół budynku nie jest jeszcze zagospodarowana.
 • Uziom szpilkowy - polega na wbijaniu sond przy każdym zwodzie pionowym w odległości około 1 metra od ściany budynku . Głębokość wbicia sond zależy od wyniku pomiarów uziemienia , oraz rodzaju gleby.

Niezależnie od rodzaju wykonanego uziomu należy wykonać pomiary rezystancji uziemienia .

Należy pamiętać że prawidłowo wykonana instalacja odgromowa chroni budynek przed skutkami uderzenia pioruna, jednak nie chroni bezpośrednio urządzeń elektrycznych i elektronicznych znajdujących się w budynku. Wynikiem przepływu takiego prądu przez instalację elektryczną może być ich poważne uszkodzenie lub zupełne zniszczenie.

Do ochrony instalacji wewnętrznej stosuje się zabezpieczenia przeciwprzepięciowe ( ograniczniki przepięć ).

Firma elektryczno budowlana MD BUD © 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone  |  Projekt i wykonanie: Studio Kreatywni  
http://www.mdbud.com.pl